Since 2002

Mon-Fri: 9:00 - 17:00

Sat-Sun: Closed

Polyfunkčný komplex EUROPARK Žilina

350 bytov

350 apartmánov

18 000 m2 Offices

1 200 Parking spaces