VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV PRE MESTÁ, OBCE A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

  1. Vypracujeme Štúdiu uskutočniteľnosti na výstavbu Nájomných bytov pre konkrétne mesto, alebo obec s obsahom

– doporučené lokality na výstavbu Nájomných bytov v zmysle Územného plánu mesta, obce

– doporučený objem výstavby Nájomných bytov

– časový a finančný harmonogram výstavby Nájomných bytov

– spracovanie žiadostí a potrebnej dokumentácie pre ŠFRB

– príprava a plnenie  podmienok ŠFRB na získanie financovania Nájomných bytov

– projektový manažment realizácie výstavby Nájomných bytov (časový a finančný harmonogram výstavby, dodržiavanie kvality, kolaudácia)

 

  1. Vykonáme realizáciu projektu

– Nájomné byty postavíme a následne predáme mestu, alebo obci skolaudované bytové a nebytové jednotky do užívania

 

  1. Pomôžeme pri financovaní kúpy nájomných bytov pre mestá a obce cez Štátny fond rozvoja bývania

– spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB  na kúpu pozemkov pod výstavbu nájomných bytov

– spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB na kúpu nájomných bytov

– spracujeme žiadosti na čerpanie dotácií od  MDaV SR na kúpu  nájomných bytov

– spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB na výstavbu infraštruktúry pre nájomné  byty

– spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB na kúpu krytých a nekrytých parkovacích

– spracujeme žiadosti na čerpanie dotácií od ŠFRB na výstavbu čističiek odpadových vôd

 

  1. Zabezpečíme výstavbu nájomných bytov pre mestá a obce cez PPP projekty