22 rokov

Po-Pia: 9:00-17:00

So-Ne: Zatvorené

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV PRE MESTÁ, OBCE A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

Spracujeme analýzu existujúceho stavu a pripravíme návrhy riešení a postup.

Vypracujeme Štúdiu uskutočniteľnosti na výstavbu Nájomných bytov pre konkrétne mesto, alebo obec s obsahom

 • doporučené lokality na výstavbu Nájomných bytov v zmysle Územného plánu mesta, obce
 • doporučený objem výstavby Nájomných bytov
 • časový a finančný harmonogram výstavby Nájomných bytov
 • spracovanie žiadostí a potrebnej dokumentácie pre ŠFRB
 • príprava a plnenie  podmienok ŠFRB na získanie financovania Nájomných bytov
 • projektový manažment realizácie výstavby Nájomných bytov (časový a finančný harmonogram výstavby, dodržiavanie kvality, kolaudácia)

 

Vykonáme realizáciu projektu

 • Nájomné byty postavíme a následne predáme mestu, alebo obci skolaudované bytové a nebytové jednotky do užívania

 

Pomôžeme pri financovaní kúpy nájomných bytov pre mestá a obce cez Štátny fond rozvoja bývania

 • spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB  na kúpu pozemkov pod výstavbu nájomných bytov
 • spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB na kúpu nájomných bytov
 • spracujeme žiadosti na čerpanie dotácií od  MDaV SR na kúpu  nájomných bytov
 • spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB na výstavbu infraštruktúry pre nájomné  byty
 • spracujeme žiadosti na čerpanie úveru od ŠFRB na kúpu krytých a nekrytých parkovacích
 • spracujeme žiadosti na čerpanie dotácií od ŠFRB na výstavbu čističiek odpadových vôd

 

Zabezpečíme výstavbu nájomných bytov pre mestá a obce cez PPP projekty