Nájomné byty pre mestá a obce

SSiM GROUP

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV PRE MESTÁ A OBCE

STRATÉGIA ROZVOJA VÝSTAVBY

 • Vypracujeme Štúdiu uskutočniteľnosti na výstavbu Nájomných bytov (NB) pre konkrétne mesto, alebo obec s obsahom :
 •  doporučené lokality na výstavbu NB v zmysle Územného plánu mesta, obce
  •  doporučený objem výstavby NB
  •  časový a finančný harmonogram výstavby NB
  •  spracovanie žiadostí a potrebnej dokumentácie pre ŠFRB
  •  príprava a plnenie  podmienok ŠFRB na získanie financovania NB
  •  projektový manažment realizácie výstavy NB ( časový a finančný harmonogram výstavby, dodržiavanie kvality, kolaudácia)
 • Vykonáme realizáciu projektu :
 • projektový manažment realizácie výstavy NB ( časový a finančný harmonogram výstavby, dodržiavanie kvality, kolaudácia )
 •  odovzdanie diela investorovi ( mestá, obce, iné právnické osoby )
 • Ponúkame manažment prenájmu bytov a správy budov:
 •  ponúkame kompletný realitný servis pri prenájme bytov
 •  ponúkame správu budov