Profil spoločnosti

Základovú dosku vytvorila spoločnosť SSiM s.r.o. v roku 2002 . Po zabezpečení financovania začala realizovať svoju myšlienku, budovať stavby polyfunkčného charakteru, kde budú byty určené k predaju i nájmu a obchodné priestory budú ponúknuté do prenájmu.
Spoločnosť zrealizovala výstavbu PD na ul. Bernolákovej a PD na ul. Komenského a v druhej etape plynule prešla do správcovskej spoločnosti, ktorou chce zvýšiť kvalitu bývania vo všetkých projektoch, ktoré sú a budú realizované

SONY DSC

Požiadavky, ktoré kladie SSiM na lokality bývania:

– dopravná dostupnosť a infraštruktúra (MHD, pešia dostupnosť, individuálna automobilová doprava a parkovanie)
– občianska vybavenosť (obchodná sieť, ponúkané služby, predškolské a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia)
– hlučnosť, prašnosť a ekológia (poloha v závislosti od dopravných tepien a priemyselných zón, zeleň, relax)
– architektonická a hmotová vhodnosť (pohľad na architektúru okolitej zástavby, tvarové riešenia, technické možnosti)
– svetlotechnika – jeden z najvýznamnejších faktorov výberu vhodnej lokality je množstvo slnečného svetla, ktoré sa dostane do bytu počas celého dňa.