Projektový manažment

Development a projektový manažment rezidenčných a polyfunkčných budov

Príprava území pre rezidenčnú a polyfunkčnú výstavbu

 • Posúdenie potenciálu územia a návrh jeho funkčného využitia
 • Návrh rozvoja územného plánu v danej lokalite
 • Návrh na vybudovanie infraštruktúry
 •  Prístupové a areálové komunikácie
 •  Infraštruktúra sietí
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Rozdelenie jednotlivých parciel na predaj podľa funkcií
 • rezidenčné projekty
 • projekty pre občiansku vybavenosť a retailové prevádzky
 • kancelárske projekty
 • logistické projekty
 • Inžinierska činnosť na dosiahnutie Územného rozhodnutia
 • Inžinierska činnosť na dosiahnutie Stavebného povolenia
 • Manažment riadenia výstavby projektu
 • Výber generálneho dodávateľa, alebo subdodávateľov
 • Kontrola časového a finančného harmonogramu výstavby
 • Preberanie stavebných a technologických častí od dodávateľa
 • Realitná činnosť
 • Predaj a prenájom bytových a nebytových priestorov
 • Správa budov