My sme SSiM

Základovú dosku vytvorila spoločnosť SSiM s.r.o. v roku 2002. Po zabezpečení financovania začala realizovať svoju myšlienku, budovať stavby polyfunkčného charakteru, kde budú byty určené k predaju i nájmu a obchodné priestory budú ponúknuté do prenájmu.

V roku 2013 sa spoločnosť presťahovala do Bratislava, odkiaľ riadi svoje projekty v rámci Slovenska, ako aj zahraničné akvizície.